Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


publiek:crt_key_van_pfx

CRT en KEY uitpakken uit PFX-bestand

Let op! Er is mogelijk een wachtwoord nodig wat gebruikt is bij het maken van het .pfx-bestand.

Installatie van OpenSSL

Installeer OPENSSL op de computer. Dit kan bijvoorbeeld met het volgende bestand: win64openssl_light-1_1_1d.zip

Uitpakken van de private key

Pak de private key uit met het volgende commando:

openssl pkcs12 -in [yourfile.pfx] -nocerts -out [exported.key]

Bij het invoeren dien je eerst het wachtwoord op te geven waarmee het pfx-bestand gemaakt is. Daarna geef je twee maal het wachtwoord voor de geëxporteerde sleutel op. Deze wordt hiermee gecodeerd.

Vervolgens kun je het wachtwoord van de geëxporteerde sleutel afhalen met het volgende commando:

openssl rsa -in [exported.key] -out [private.key]

Let op! Dit bestand dien je met zorg te bewaren!!!

Uitpakken van het certificaat

Met het volgende commando kun je vanuit de pfx-file het .crt certificaat uitpakken:

openssl pkcs12 -in [yourfile.pfx] -clcerts -nokeys -out [certificate.crt]
publiek/crt_key_van_pfx.txt · Laatst gewijzigd: 2020/02/17 11:41 door admin